Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

We hebben het zomerthema succesvol afgesloten. En gaan daarom beginnen met nieuwe onderwerpen.

 

ONDERBOUW

De onderbouw start met het nieuwe thema: 

Wie is Jezus?

Een les over: ‘Jezus, een Vriend van iedereen’, met de geschiedenis van de hoofdman van Kapernaüm, van waaruit geleerd wordt dat wat Jezus zegt echt waar is. 

Onderwerpen die naar voren komen: Jezus roept ook jou; Jezus, Vriend van iedereen; Jezus maakt mij blij; Met Jezus hoef je niet bang te zijn; Jezus geeft ons te eten; Jezus leert; Jezus zorgt voor jou; Jezus houdt van alle kinderen; Wat Jezus zegt is waar; Jezus is sterker dan de dood; Jezus hoort je als je roept; Jezus zorgt voor de zieken.

 

BOVENBOUW

De bovenbouw gaat beginnen met het thema: 

Lijden om de Here Jezus.

Er zijn veel mensen in deze wereld die lijden omdat ze in de Here Jezus geloven. De komende weken leren de kinderen dat lijden bij het leven van een christen hoort. Het thema is gemaakt in samenwerking met Open Doors. 

Onderwerpen: Lijd mee; Werk mee; Bid mee; Lijden hoort er bij; Doe niet mee; Wees niet bang; Heb je vijanden lief.

Samen is veel leuker,
alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig
in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig
en iedereen gelijk!

We maken al enkele jaren met plezier gebruik van de materialen van Kinderwerk Timotheus. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen