Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Maandag 21 oktober 2019
(1ste maandag van de herfstvakantie)

14.00 uur tot 16.00 uur
In Het Kruispunt
Brethouwerstraat 19 in Dalfsen

Deze middag: christelijk kindertheater. Er komt een heuse buikspreker en goochelaar, Jan-Marcel Vellinga! Hij zal optreden vanuit het thema ‘Zoek het uit’ en volgt hierbij de Bijbelse persoon Zachéus. Boeiend voor alle groepen van de basisschool!

We hopen op jullie komst en neem vooral je niet-kerkelijke vriendjes en vriendinnetjes mee!

De zaal gaat open vanaf 13.45 uur, er is een kleine drinkpauze met wat lekkers en om 16.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden of naar huis gaan. De toegang is vrij, giften zijn welkom!

Anita Stokman - Annely Pluim – Marleen Bouwmeester - Hilde van Pijkeren – Jasmijn Zielman - Joanne Kompagnie

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen