Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn in de voorjaarsvakantie van harte welkom op het VakantieBijbelFeest in Dalfsen. De kinderen kunnen een dag samen knutselen, zingen, naar bijbelverhalen luisteren en op survival.

Het VakantieBijbelFeest is op maandag 26 februari 2018 van 10 uur tot 13.30 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Polhaarweg 34 te Dalfsen. In tegenstelling tot eerdere jaren is het VakantieBijbelFeest in 2018 niet op twee dagen, maar op één dag.

Het thema van dit jaar is (t)op survival! De zaal is open vanaf kwart voor tien. Van 10 uur tot 13.30 uur gaan de kinderen zingen, naar toneel kijken, knutselen en na het middageten zelf op survival. De kinderen krijgen rond de middag patat te eten. De toegang is gratis. Tijdens het VakantieBijbelFeest staat er een collectebus in de kerk waarin ouders een bijdrage voor de onkosten kunnen doen.

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen