Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Pasen!

Voor veel mensen de belangrijkste feestdag van het jaar. Ook in de Vechtstroom Gemeente willen we stil staan bij wat Jezus Christus voor een ieder van ons heeft gedaan. Hij heeft geleden en is getorven voor onze zonden. Maar hij heeft ook de dood overwonnen!

Op Goede Vrijdag 14 april zal er in De Spiegel een dienst zijn die begint om 19:00 uur

We willen elkaar op zondag 16 april om 9.00 uur ontmoeten tijdens het paasontbijt. Aansluitend zal er om 10.00 uur een feestelijke dienst zijn, met een overdenking van Bert Bout.

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen