Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

In het seizoen 2016 - 2017 richten we in de gemeente onze aandacht op het thema het Koninkrijk van God. We zien in de Bijbel dat dit vaak het centrale onderwerp van Jezus onderwijs was. Toen Hij zijn twaalf discipelen uitzond, en later de twee en zeventig, kregen ze de opdracht om de nabijheid van het Koninkrijk te preken. Waarom was onderwijs over het koninkrijk zo belangrijk voor Jezus?

Over die vraag willen we in dit seizoen met elkaar nadenken. Als onderwijs over het Koninkrijk van God zo belangrijk was voor Jezus, wat heeft dat dan te zeggen voor ons, voor ons leven als volgelingen van Jezus? Wat bedoelde Jezus met deze woorden? En wat was Zijn bedoeling met dit onderwijs, wat hoopte Hij ermee te bereiken in de levens van Zijn toehoorders? En wat hoopt Hij dat wij doen met ons inzicht in het Koninkrijk van God? Hoe is het Koninkrijk van God verbonden met het Oude Testament?

Op die vragen en andere hopen we samen antwoorden te vinden zodat we weten en begrijpen wat de Bijbel onderwijst over het Koninkrijk van God en hoe verschillend daar soms over gedacht wordt.

Als gemeente hopen we de opgedane inzichten te kunnen toe passen in ons dagelijks leven, we willen ze ook gebruiken als een leidraad voor de manier waarop we met elkaar gemeente willen zijn. We willen elkaar aanmoedigen om de opgedane inzichten tot steun te laten zijn in ons volgen van Jezus.

Het thema is geïntroduceerd tijdens het kringleiders overleg vorig jaar, en de aftrap is geweest tijdens onze startzondag en de eerste gemeenteavond.

In de periode tot en met juni 2017 zal tien maal op zondagochtend in de preek onderwijs gegeven worden over dit thema. Tijdens de kringavonden volgend op deze prediking gaan we dan op verschillende manieren verder met wat er onderwezen is. We onderzoeken eerst het oude testament en vanaf januari het nieuwe.

In juni 2017, aan het eind van het seizoen, presenteren we op onze slotzondag een samenvatting en doen we verslag van wat het thema voor ons betekend heeft.

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen