Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

In een overleg met de kringleiders op 23 nov. j.l. is voorgesteld het boek Nehemia als uitgangspunt te nemen.

Dat zullen we gaan doen. Voor het bespreken van betreffende hoofdstukken in de kringen zullen we een aantal 'standaard' vragen formuleren. De sprekers worden geïnformeerd met de vraag rekening te houden met de missie en groeigebieden (uitgangspunten) van de Vechtstroom gemeente. Dit om te groeien in onze relatie met Jezus, groei in relatie met elkaar en groei in relatie met de wereld en onze omgeving. Daarnaast vragen we de sprekers om vanuit het behandelde bijbel gedeelte enkele vragen te formuleren voor de kringen.

Zondag Kringavond Bijbelboek Nehemia
3 januari Introductie door oudste +toelichting spreker op Nehemia
10 januari 13 januari Hfdst 1 & 2
7 februari 10 & 24 februari Hfdst 3 & 4
6 maart 9 & 23 maart Hfdst 5, 6 & 7
10 april 13 & 27 april Hfdst 8 & 9
8 mei 11 & 25 mei Hfdst 10 & 11
5 juni 8 & 22 juni Hfdst 12 & 13
Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen