Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Leprazending Nederland is onderdeel van het Internationale netwerk van The Leprosy Mission International (TLMI), dat 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Leprazending gaat verder dan medische zorg. Leprazending wil leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen ze door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Hun hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

De projectencollecte is deze zondag 21 juli bestemd voor de Leprazending. Één van onze sprekers, Gert Visscher, is medewerker / relatiemanager van de Leprazending.

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen