• 1 maart - H. Agteres
  • 8 maart - J. Keegstra
  • 15 maart - Praisedienst
Geen weer te geven evenementen

Laatste nieuws

  • The Psalm Project in Dalfsen

    Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema's als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden...

    Lees meer...

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Mat 28:19-20)
"Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u" (Joh 20:21)

 

Welkom bij de Vechtstroom Gemeente.

Wij zijn een dynamische Evangelische gemeente in Dalfsen. Elke zondag is er een dienst om 10:00 in schoolgebouw "De Spiegel" in Dalfsen.

We hopen u daar te ontmoeten!

  • 1 maart - H. Agteres
  • 8 maart - J. Keegstra
  • 15 maart - Praisedienst

©2020 Vechtstroomgemeente Dalfsen