Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Mat 28:19-20)
"Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u" (Joh 20:21)

 

Openluchtsamenkomst zondag 12 juli om 11.00u

Eindelijk is het zo ver! We mogen weer samenkomen! Omdat CBS de Spiegel op dit moment niet geschikt is om een dienst te houden, willen we aanstaande zondag een openluchtsamenkomst houden op het evenemententerrein naast het gemeentehuis in Dalfsen. We hebben hiervoor enthousiaste toestemming van Gemeente Dalfsen.

De dienst begint om 11.00u.
De spreker is ds. G. Leuvenink en mensen van het muziekteam zullen de samenzang begeleiden.

Tijdens het kindermoment is er speciaal aandacht voor de kinderen. Jezus is de goede Herder. Hij wil voor jou en mij zorgen, zoals een herder zorgt voor zijn schapen!

Een aantal praktische punten:

  • Kom zoveel mogelijk op de fiets en parkeer deze op het plein bij het gemeentehuis. Van daaruit kun je de dijk oplopen om bij het evenemententerrein te komen.
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen (mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten)
  • Neem zelf een kleedje of stoel mee.
  • Bij de ingang ontvangt iedereen een welkomstkaartje, zodat we het bezoekersaantal kunnen tellen.
  • De teksten van de liederen, worden afgedrukt op een liederenblad.
  • Er is geen koffiedrinken na afloop, neem (zeker bij warm weer) zelf een waterflesje mee.
  • Er zijn geen toiletten aanwezig.

Jong en oud, van harte welkom!

Dienst 14 juni 2020

We hebben een machtig God en ons vertrouwen is op Hem. Laten we in deze tijd blijven bidden om bescherming voor elkaar en ons land, en voor een spoedige daling van het aantal besmettingen in Nederland, maar ook wereldwijd. Laten we ook bidden voor onze overheid die, zoals Mark Rutte het zei, met 50% van de kennis 100% van de beslissingen moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Geen gemakkelijke taak! Laten we onze ogen gericht houden op Jezus.

Het oudsten en diaken team.

 

Geen weer te geven evenementen

©2020 Vechtstroomgemeente Dalfsen